Điện Cơ Xanh là một trong những đơn vị chế tạo máy tốt tại Việt Nam “Made in Vietnam”

Điện Cơ Xanh là một trong những đơn vị chế tạo máy tốt tại Việt Nam “Made in Vietnam”
Mỗi người, mỗi tổ chức điều chọn cho mình hướng đi để phấn đấu. Anh em Điện Cơ Xanh chọn hướng đi chế tạo máy mang thương hiệu Việt Nam. Phấn đấu hết mình trong nghiên cứu và chế tạo máy để từng bước nâng tầm máy móc Việt. Thường khi chọn máy, dây chuyền sản xuất người sử dụng thường chọn công năng của máy, giải pháp của máy sẽ giúp ít gì cho xưởng sản xuất của mình ở hiện tại và tương lai, sau đó người sử dụng sẽ chọn cơ sở sản xuất hay thương hiệu