Dây chuyền chiết rót chất lỏng dạng thẳng

Dây chuyền chiết rót chất lỏng dạng thẳng
Dây chuyền chiết rót chất lỏng dạng thẳng phù hợp cho các cơ sở sản xuất quy mô vừa phải. Dây chuyền là tích hợp của các máy: máy định lượng chiết rót, máy đóng nắp tự động và tủ nhiệt co tem sản phẩm. Quy trình hoạt động của dây chuyền chiết rót chất lỏng dạng thẳng: Nhân công cho chai sạch lên băng tải đầu vô của dây chuyền. Chai tự chạy qua lần lượt các công đoạn như: định lượng chiết rót sản phẩm tự động, đóng nắp tự động, tủ nhiệt co tem sản p