Dây chuyền chiết rót tự động dạng thẳng công suất 1500 chai

Dây chuyền chiết rót tự động dạng thẳng công suất 1500 chai
GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG DẠNG THẲNG CÔNG SUẤT 1500 CHAI/GIỜ Dây chuyền chiết rót tự động dạng thẳng được nhiều cơ sở lựa chọn do có nhiều ưu điểm: Thứ nhất: dây chuyền cơ động ít chiếm vị trí nhà xưởng và chi phí đầu tư ban đầu cũng vừa phải. Thứ hai: dây chuyền có chi phí vận hành thấp nên đối với các cơ sở vừa phải thì chế tạo dây chuyền này hạn chế chi phí vận hành. Thứ ba: dây chuyền dễ vận hành nên không cần phải có nhân viên k